Woord van de beschermheer

Schutterij St. Sebastianus van Margraten is een belangrijke vereniging in ons dorp. Op de eerste plaats voor de leden zelf. Voor hun moet het een vereniging zijn waar ze graag naar toe gaan en ontspanning kunnen vinden. Anderzijds worden er ook natuurlijk heel wat inspanningen van hun gevraagd. Zij zijn gebonden aan een speciaal reglement, waaraan een schutterij moet voldoen, hetgeen niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend is.Bij het culturele dorpsgebeuren neemt de schutterij een belangrijke plaats in. Zij is zelfs niet weg te denken. De mooie uniformen van de huzaren van Boreel en de militaire uitstraling dwingt respect af. Bij alle feestelijke gebeurtenissen in het dorp wordt een beroep op de schutterij gedaan, waaraan zij graag gehoor geven. Schutterij St. Sebastianus heeft reeds vele jaren een prachtig keizerspaar, dat telkens weer opnieuw de eerste prijs op de schuttersfeesten weet binnen te halen. Ook het koningspaar, dat elk jaar opnieuw wordt ingevuld, vervult een waardige rol. Toch is de zorg, om het ledenbestand op peil te houden niet gering. Het wordt steeds moeilijker om jonge mensen bij een vereniging te betrekken. Mijn wens is dan ook, dat de inwoners van Margraten de schutterij een warm hart toedragen. Mocht U interesse hebben om lid te worden, U bent van harte welkom. Voor mij is het een eer om Beschermheer van deze mooie vereniging “Schutterij St. Sebastianus” te mogen zijn.
 
Jef Opreij Beschermheer van Schutterij Sint Sebastianus